Det korta seklets skugga

Jag föddes 1959. Den första världshändelsen jag minns är Kubakrisen i oktober 1962, när jag var 3½ år gammal. Nej, jag begrepp inte att kärnvapenkriget hotade, men min mor hade radion på från gryning till skymning och varje hel timme var det nyheter. Ett okänt ord förekom ofta i allvarligt tonläge: Kuba.  Jag förstod inte vad det betydde, utan tänkte mig en (bi)kupa.

Jag har läst att nutida historiker har skapat uttrycket “det korta seklet” för perioden 1914-89, ett 1900-tal som omfattar blott 75 år. Vi européer upplevde eran i skuggan av många krig: både heta eller kalla. Jovisst, det rådde fred för det mesta, men det var nog främst väpnade och ostadiga vapenvilor.

Jag började skriva romaner i början av 1990-talet, delvis som ett sätt att bearbeta vad jag mött när jag arbetade som civil specialist på en militärbas i Mälardalen. Vi servade den svenska insatsen i Bosnien med logistik. Jag åkte aldrig själv till Balkan, men det jag fick höra från soldaterna som kom tillbaks var obehagligt nog.

Sedan dess har jag skrivit två romaner, Iskriget och Spiran och staven, och några noveller. De handlar om civilister som oavsiktligt dras in i konflikter som som har startats av maktens män, vilka har ambitioner som huvudpersonerna tar avstånd från. Huvudrollerna spelas av handlingskraftiga personer, som gör vad de anser vara det rätta i en skrämmande värld. Men även om de lyckas, blir priset högt. Ingen seger är fullständig och alla får djupa ärr i kropp och själ.

När jag granskar mina berättelser ser jag hur mycket jag har påverkats av det korta seklet. Jag skriver om en bekymmersam uppsättning spörsmål som saknar enkla lösningar:

1. Under det korta seklet upplevde världen sina två värsta krig, sina tre värsta tyrannier (Maos, Stalins och Hitlers), en pandemi som verkar ha dödat lika många som krigen (Spanska sjukan 1918-20), samt introduktionen av vapen som kunde ödelägga den mänskliga civilisationen på en halvtimme.

2. Dessa skeenden var en del av den västerländska civilisationen (Mao rättfärdigade sina handlingar med hänvisning till en politisk filosofi som utvecklades av två tyskar. Och spanska sjukan spreds över världen med västerländsk transportteknik.) Under det korta seklet hävdade vår civilisations representanter att dess rötter fanns i upplysningstiden och att den kännetecknades av förnuft och vetenskapligt tänkande. Tyrannerna motiverade sina illdåd på samma sätt: det påstods vara vetenskapligt och nödvändigt att döda fel sorts människor i syfte att skapa en god framtid åt alla andra.

3. Den moderna staten, vilken kom till i Preussen, Storbritannien och Frankrike under 1700-talet, hävdar att den är den bästa garanten för undersåtarnas/medborgarnas stabilitet, säkerhet och välmåga. Under det korta seklet blev den också ett effektivt redskap för att sprida terror och död över hela världsdelar.

Mina berättelsers huvudpersoner brottas med dessa motsägelser. De hittar inga uppenbara lösningar eller förklaringar. Men de står upp för sina övertygelser. De är vanliga människor som vill hjälpa andra vanliga människor medan de försöker överleva bland hänsynslösa jättar. Ett illustrerande citat ur novellen Dust: “Vad fick mig att fara till Ariana? Något enkelt svar har aldrig funnits. Men jag minns hur jag bortom de skyddande murarna såg ruiner och tiggare, vanställda och krigare. Om min insats, hur liten den än må vara, kan leda till en anständigare tillvaro för dessa människor så är den mödan värd. Ty varför ska jag inte ta på mig en del av världens elände? En lyckosam födsel har gett mig ett gott liv, men därmed ansvarar jag också för att göra något väsentligt med det och en dag ska jag stå till svars för hur jag har använt dessa dyrbara dagar som någon gav mig utan att fråga.”

Detta är den skugga som det korta seklet kastar över världen. Och även om jorden har förändrats mycket sedan 1989, så människan inte gjort det. Så mina berättelser har fortfarande poänger för det innevarande århundradets läsare.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.