“Var é brudarna?” Kvinnliga äventyrare i Saga Okeanos

När jag föreläste om Saga Okeanos på Stockholms Spelkonvent i höstas, kom Dante med frågan: “Var é brudarna?” och undrade vilken plats kvinnor skulle ha på ett grekiskt oceanfarande skepp.

“Jo, det har jag redan tänkt ut”, sade jag och började sedan gå igenom mina idéer. Här följer de i en mer strukturerad form:

Antiken är en tidsålder där kvinnor har en underordnad roll inom hemmets fyra väggar i nästan alla samhällen. I några grekiska städer, t.ex. Athen, måste fria kvinnor hålla sig hemma nästan hela livet. Spartas kvinnor har dock rykte om sig att vara osedvanligt frimodiga; de avbildas slöjfria och deltar i delar av det offentliga livet, som på idrottsfester.

Men det hellenistiska kvinnoförtrycket får inte drivas alltför långt i Saga Okeanos-kampanjer, ty här ska det finnas plats för kvinnliga äventyrare. Lämpliga kvinnosysslor är läkare, spion, magiker, samt de två »yrken« som inga män kan ha: amazon och hetär. (Däremot vore det svårt att på ett trovärdigt sätt låta t.ex. grekiska, makedonska eller persiska kvinnor bli yrkesmilitärer, ämbetsmän eller sjömän.)

Amazon

I den hellenistiska legendfloran spelar amazoner (krigarkvinnor) kryddstarka roller. En amazon är nästan alltid från en fjärran plats, till exempel en skytisk mästerryttarinna från stäpperna nordost om Pontos (Svarta havet), en vithårig krigare från Germanias mörka skogar eller en svarthyad nomad från det solsvedda Libyas vildmark.

Hetär

Hetären (hetaira), den yrkesmässiga kurtisanen, har en respekterad ställning i den grekiska kulturen, delvis jämförbar med geishans i shogunatets Japan. En hetär tillhandahåller spirituellt kvinnligt sällskap mot betalning. Hon kan föra kvicka samtal, sjunga dans, skapa god stämning vid en bankett och värma sina uppdragsgivares bädd. Till skillnad från vanliga kvinnor kan en hetär dessutom röra sig fritt och obeslöjad på stadens gator.

En hetär kan bli till stor nytta i diplomatiska sammanhang. Därför vill expeditionsledaren gärna ha med en eller två, även om Keraunos’ befälhavare inte är glad över att ha så attraktiva kvinnor ombord.

För att komplicera saken rent språkligt, är ordet hetaira en könsneutral term som betyder kamrat. Alexanders hirdmän kallas också hetärer, helt utan sexuell anspelning.

Etruskiska

De etruskiska kvinnorna är kända för sin stora frihet i samhället. Därför är detta ett gott val om en kvinnlig rollperson ska vara hantverkare, fältskär, filosof eller magiker.

Spartiat

Grekiska kvinnliga äventyrare som inte är hetärer är förslagsvis spartiater, det vill säga medlemmar i Spartas krigiska överklass. Den stadens kvinnor är långt friare än de flesta andra grekiskor. De får bland annat ägna sig åt idrott och stridskonst, medan till exempel Athens respektabla kvinnor hålls inspärrade i något som närmast liknade harem. En spartiat ska, oavsett kön, vara korthuggen, kärv och aldrig visa fruktan.

En kvinnlig spartiat blir en utmärkt spion, eftersom hon kan bege sig till platser dit en man aldrig skulle få tillträde, samtidigt som hon är lika skicklig på att ta sig ur fysiska knipor som en vältränad karl. Hennes atletiska kroppsbyggnad kan dock bli iögonenfallande om den inte döljs av heltäckande klädsel.

Sparta har under det gångna halvseklet förlorat flera krig och är numera endast en spillra av sin forna storhet. Dess fria kvinnor och män har därför goda skäl att försöka undfly fattigdom och hopplöshet utomlands.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.