Hellenistiska sjöfarare

Under antiken genomförde många djärva män från Medelhavsvärlden långa upptäcktsfärder runt Afrika – kallat Libya av grekerna – och Europa. I samtliga fall seglade man längs kusterna. Några resor har dokumenterats i skrifter som bevarats för eftervärlden. Skeppet Keraunos i Saga Okeanos är därför en del av en månghundraårig tradition. Man kan se henne som hellenistisk technofiction.

Här är fyra imponerande upptäcktsresor som är kända under kung Alexanders tid.

Cirka 600 f.Kr. lät farao Necho II sända en fenicisk expedition runt Libya medurs. Seglatsen tog minst 2½ år. Den grekiske historikern Herodotos, som levde cirka 450 f Kr, avfärdar allt det här som en skröna, eftersom det sägs att när fenicierna seglat långt söderut, stod solen i norr mitt på dagen istället för i söder.

Sataspes var en persisk sjöfarare och kavalleriofficer. Cirka 480 f.Kr. befallde perserkungen Xerxes honom att segla runt Libya medurs. Han fullbordade dock inte resan, utan vände om innan han nått Herakles’ stoder. Under resan mötte han gorillor och beskrev dem vid sin hemkomst.

Annon från Karthago ledde cirka 450 f. Kr. en upptäcktsresa söderut längs Libyas västkust bortom Herakles’ stoder till ett fjärran rökspyende berg, den vulkan som idag kallas Mont Kamerun. Hans reseskildring finns i grekisk översättning. Den är kryddd med falska geografiska fakta, antagligen för att förvilla grekiska efterapare. Handelsvägarna med guld från Västafrika stod ju på spel.

Cirka 325 f.Kr. seglade greken Pytheas runt Pretannike (de brittiska öarna). Han har beskrivit polarhavets istäcke, midnattssolen och det fjärran bergslandet Thule i den omtyckta reseskildringen På världshavet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.