Kabul changed my mind

Det engelska uttrycket “changed my mind” brukar för det mesta tolkas idiomatiskt. Men två år efter hemkomsten från Afghanistan har jag kommit att se ovanstående rubrik som ett bokstavligt påstående. Sex månader i Kabul förändrade mig mer än jag hade kunnat föreställa mig.

Något som påverkades var mitt författarskap. Innan jag for hade jag skrivit klart två romaner, Iskriget och Spiran och staven. I halvklart skick fanns romanen Pandora, ett skugghistoriskt spionäventyr, och rollspelet Wolframfästet, en mörk science fantasy-framtid där målet var att rädda mänskligheten från att dö ut.

Jag har nu kommit till insikten att jag inte kommer att skriva klart dem, helt enkelt därför att mitt sätt att skriva idag är så annorlunda än pre-Kabul. Jag kan inte återskapa de tankar jag en gång hade angående dem. Jag har försökt, men det slutar bara med att jag stirrar surt på några enstaka meningar jag har klämt ur mig. Och varför slösa tid på att trampa i ett “skrivandets stiglösa sumpmark” när jag kan “köra över torra slätter” i andra litterära skapelser.

Vad hände då med mig i Kabul? Jag kan inte peka på X eller Y, men jag har försökt summera mina erfarenheter i litterär form i några noveller. Här kommer ett översatt utdrag ur Dust som säger en hel del.

Vad fick mig att fara till Ariana? Något enkelt svar har aldrig funnits. Men jag minns hur jag bortom de skyddande murarna såg ruiner och tiggare, vanställda och krigare. Om min insats, hur liten den än må vara, kan leda till en anständigare tillvaro för dessa människor så är den mödan värd. Ty varför ska jag inte ta på mig en del av världens elände? En lyckosam födsel har gett mig ett gott liv, men därmed ansvarar jag också för att göra något väsentligt med det och en dag ska jag stå till svars för hur jag har använt dessa dyrbara dagar som någon gav mig utan att fråga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.