Franz Kafka möter dieselpunk

För att fortsätta den utläggning som jag påbörjade igår om vad som kännetecknar dieselpunk. För några år sedan skrev jag en kampanjmiljö åt Saga Games. Den var tänkt till Tomas Arferts spelsystem Parallel Worlds och kallas Knivblänk i Prag. Det är en kärv skugghistorisk värld, ett habsburgskt Prag där arbetarna är förtryckta och eliten styr med polis och påtvingad fattigdom. Lite inspiration kom från Franz Kafkas böcker och lite från en gammal tjeckisk TV-deckare som utspelades i 30-talets Prag (gick på svensk TV ca 1968). Spelarrollerna ska tillhöra underklassen och kämpa i motvind i traditionell “William Gibsonsk” cyberpunkanda.

I världsbeskrivningen finns också med en utläggning om lämplig teknik, som till exempel rörpost och stora elektromekaniska apparater. Den illustrerar vad jag skrev om igår. (Min oavslutade roman Pandora utspelar sig i samma värld och där adderar jag ytterligare några lager med retro-science fiction.)

Länk till Knivblänk i Prag (en PDF) >>>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.