“Alltid i rörelse”

För sisådär 25 år sedan valde jag ett motto att sätta under min egendesignade vapensköld. Efter lite funderande skrev jag: Alltid i rörelse. Jodå, det stämmer fullt ut, både kroppsligen och själsligen. Jag är en vandringsman, även när jag till synes har en fast boning.

Som ett tecken på denna attityd har jag skrivit fantastik (SF och fantasy) i olika former alltsedan jag 1968 hittade Heinleins Rymdkadetten i folkbiblioteket på vår lantliga västgötska ort. Mina första försök var skoluppsatser i svenska i tredje klass och när jag hade nått gymnasiet trakasserade jag lärarna i svenska, engelska och tyska med korta noveller i Tolkiens och Arthur C Clarkes efterföljd.

Vad är då så attraktivt med de två genrerna? I diktsamlingen Passad formulerade Harry Martinson vad det innebär att vara fantastikförfattare:

Jag har planlagt en färd,
jag har inrett ett hus
på nomadiska kuster inåt.

Sjustjärnans brödfruktsgren lockade evigt.
Oåtkomlig i vintergatornas trädgård
var den gren av skådebrödsfrukter.

Men nya visa upptäcktsmän jag mött
har pekat inåt
mot det nya Gondwanas kuster.
Och de har sagt mig
att gömda vågor alltid vandrar där,
att hav av gåtor alltid strömmar där
kring inre resors obeskrivna öar

och jag har lyssnat till dem
och anat
en ny passad – ett nytt Gondwanaland.

I mitt författande söker jag detta Gondwanaland. I min ständiga rörelse mot det okända vill jag utforska det kosmos som inte finns här och ge det en litterär substans som gör det synligt i vår verklighet. Och de visa upptäcktsfarare som jag mött heter JRR Tolkien, Chaim Potok och Ursula LeGuin.

1 thought on ““Alltid i rörelse”

  1. Rymdkadetten var en av mina första kontakter med scifi böcker. minns den med glädje och kan än idag dra mig till minnes detaljer från den.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.