Silveråldern: Wastelands Ryssland

När Lancelot Games gick under några år in på 1990-talet pågick arbete med några moduler till Wastelands. En av dem var Ryssland (som var tänkt att komma efter Sverige-modulen i turordning). Jag hade gjort en hel del anteckningar om vad den skulle innehålla, men dessa har tyvärr gått förlorade så den här bloggposten bygger enbart på mina minnesbilder.

Rysslandsmodulens fokus skulle ligga på den sydryska stäppen, ett område som idag huvudsakligen ligger i Ukraina och Kazakstan.* Kampanjmiljön skulle bli en mix av Mad Max, vilda västern och kosacker i Wastelands-tappning: boskapshjordar, kofösare, vetefarmer, intressanta fordon, krigsherrar, och med Volga som en sammanlänkande farled.**

Ett annat klassiskt ryskt tema fanns också inplanerat: en invasion av ryttarstammar från Centralasien, ett slags mongolmotsvarigheter. Byrr struntar i vad “vildmarksbarbarer” sysslar med, så det dramatiska skeendet rullar inledningsvis på utan utomjordingarnas inblandning. Men så får en ryss korn på “förkomna” taktiska kärnvapen från den gamla tiden och vill få tag i dem för att få stopp på ryttarfolkens härjningar. Detta leder till en härva äventyr där olika parter kappas om att hitta stridsspetsarna och där byrr ser sig tvungna av att intervenera, först via mänskliga agenter och, om dessa misslyckas, med stridsmaskiner av något slag.

* När vi jobbade med Wastelands befann sig Sovjetunionen i sin kollapsfas och det var inte självklart att Ukraina, Vitryssland och Kazakstan skulle bli självständiga länder; de hade ju tillhört ryska/sovjetiska imperiet i århundraden.

**Konceptet är gammalt; i Sovjet producerade man många “vilda östern”-filmer. Länk >>>

1 thought on “Silveråldern: Wastelands Ryssland

  1. Åke Rosenius hittade en kopia av mina WL-Ryssland-anteckningar (2 A4-sidor med stolpar) på sin dator och skickade över den. Jodå, mina minnesbilder var hyfsat precisa, även om stäppactionavsnittet placerades i nuvarande Kazakstan. (Byrr använder Ukrainas svarta jord som kornbod för sina besittningar.) Dessutom fanns det med idéer om ett flodfarande handelsfolk på Volga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.