Silveråldern: Vargtid

Vargtid var ett spelprojekt under slutet av 1990-talet: en fantasyversion av folkvandringstiden, vässad med en annalkande istid. Projektnamnet är ur 45:e versen i Havamal som talar om den annalkande Fimbulvintern:

yxtid, klingtid,
kluvna bliva sköldar,
vindtid, vargtid,
innan världen störtas;
ingen man skall
den andre skona.

Jag har en vurm för antiken och tycker att epoken har utnyttjats alldeles för lite i rollspelssammanhang. Jag hade här en vision av en Europa-liknande spelvärld, med ett senromerskt imperium (tänk kejsar Valentiniani tid) under tryck från barbarer i norr och nordöst. En påbörjad klimatförsämring driver de vilda trollen i de stora skogarna (taigan) söderut mot skogsbarbarerna (motsvarar de germanska folken i lövskogsbältet), vilka i sin tur pressas in i imperiets gränsprovinser. Tanken var att sätta upp kulturell dynamik: motsättningar mellan imperiets seder och skogsfolkens under något som gradvis utvecklades till ett kaos där civilisationens framtid stod på spel. Spelarrollerna skulle höra hemma i imperiet, även om de kunde vara skogsbarbarer, och hamna på äventyr längs dess norra gräns. Kampanjmiljön skulle rymma fantasy-action och lågnivå-horror (t.ex. varulvar och gastar av gemanskt slag).*

Men i och med distributören Top Games’ konkurs fick jag lägga alla spel-relaterade framtidsplaner åt sidan. Att händelsen var slutet på silveråldern var dock inte uppenbart när det skedde; vi som hade anlitat Top Games hoppades på att något annat företag skulle träda fram, men så skedde aldrig.

*Valerio Massimo Manfredis roman L’ultima legione (finns i engelsk översättning och som film) håller sig inom samma genre, även om den är mer historisk. Den hade dock inte publicerats när jag planerade Vargtid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.