Slutfasstyrning av “Spiran och staven”

Jag gör den absolut sista granskningen av sättningen. Syftet är att hitta typografiska problem. På onsdag ska detta vara klart. En 300-sidig fantasyroman går snart på tryck.

4 thoughts on “Slutfasstyrning av “Spiran och staven”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.