Iskrigets prolog

Sydpolsvärldsdelen Alba
Under antiken föreslogo grekiska filosofer att det borde finnas en stor kontinent – kallad Terra Australis Incognita – på södra halvklotet för att balansera Europas, Asiens och Afrikas landmassor. Medeltida kartmakare lade ofta in denna tänkta plats i sina verk.

De nederländska sjöfarare som utforskade de södra oceanvidderna under 1700-talet funno också en dittills okänd världsdel med sydpolen som ungefärligt centrum. Pieter Jansen, som kartlade dess kuster under världsomseglingen 1771-75, gav den namnet Terra Alba, latin för “det vita landet”, med hänvisning till dess isvidder. Under 1800-talet övergingo geograferna till att bruka kortformen Alba.

Albas geografi
Alba är mer är dubbelt så stor som Europa. Höga bergskedjor, vida tundraslätter och skogar av svarta träd utmärka topografin. Den geologiska aktiviteten är omfattande, så rykande vulkaner finnes på många ställen och jordskalv äro vanliga. Kraftfulla vulkanutbrott sänka ibland medeltemperaturen under ett par år i följd.

Albas märkligaste geografiska förteelse är Acheron (uttalas ákeron), en 12 000 fot djup cirkelformad sänka långt söderut på isvidderna, 1 300 sjömil tvärs över. Den formades sannolikt av ett meteornedslag för länge sedan. På dess botten äro luftens tryck och temperatur märkbart högre än vid den normala markytan; här råder drägligt klimat med bland annat flytande vatten i det salta Tårarnas hav och därför ha unik flora och fauna utvecklats där.

Likt ett band runt Albas centrala istäcke ligga tundraregioner av hedar, myrar och sjöar. Nederbörden är cirka åtta tum om året, vilket är lika lite som vad många ökenområden på andra världsdelar får. Men till skillnad från öknen får tundran behålla sitt vatten. Avdunstningen är liten och avrinning förhindras av den eviga tjäle som börjar några tum under markytan. Smältvatten från denna tjäle bidrar mycket till tundrans vattenförsörjning och kan förvandla stora områden till träskmarker. Tundrans flora är riklig under värmeperioder och därför leva här stora mängder djur. De flesta gå i ide under köldväder och vakna vid värmeväder för att bygga bon och föda ungar. Under varma perioder finnes ett överflöd av byte för jägaren, som då kan bygga upp förråd för kommande köldknäppar.

Ursinerna: Albas urbefolkning
Alba har en infödd intelligent befolkning: ursinerna. En ursin ser ut som en blandning av björn och kentaur. En normalstor individ är större och starkare än en människa och lika intelligent. Ursinerna äro uppsplittrade på många små länder. Deras teknik är på 1700-talsnivå – med flintlåsmusköter, kanoner, gruvdrift, och så vidare – men all form av tillverkning är hantverksmässig, icke industriell. Skriftspråk har funnits i många hundra år, men läskunnighet är icke väl spridd.

Den ursinska befolkningstätheten är låg på grund av det kärva klimatet. Vissa länder äro stadsstater, andra äro jordbruksregioner och en del bestå av nomadstammar som valla boskapshjordar över de snötäckta slätterna. I Acherons varma jordbruksbygder finnas många små länder. Vissa ha människorna underkuvat med våld, medan några frivilligt ha underkastat sig mänskligt styre i utbyte mot skydd och privilegier. Ytterligare några få ha lyckats bevara sin självständighet.

Människorna ha upprättat ett telegrafnät som sammanbinder deras bosättningar och de ursinska länderna i Acheron, och habsburgarna ha börjat bygga järnväg. Ursinerna ägna sig inte åt sjöfart, men nuförtiden stäva människobyggda båtar över Tårarnas hav. Europeiska tekniker ha därtill konstruerat jaggernauter, stora ång- eller dieseldrivna hjulfordon, som användas vid färder genom flacka och öppna vildmarksregioner eller över de isbelagda högslätterna.

Utdrag ur Geografi för realskolan av P. D. Nilsson, fil dr, Stockholm, 1936. Återgivet med förlagets tillstånd.

Advertisements

8 thoughts on “Iskrigets prolog

 1. Kul grepp. Är du influerad av “Phyteas resa till Thule”? Det är ju inte samma sak, det vat jag, men rent fantasimässigt väckte det ändå tankar.
  Nu har jag bara skumläst, och jag är ingen korrläsare heller, men detta hittade jag: “för länge år sedan” som du kanske ska fixa. Lycka till!

  • Tack för rättningen.

   Nej, jag är inte influerad av denna antika skrift, vilken jag iofs läste för 30+ år sedan. Om man ska tänka sig någon influens är nog det nog polarthrillers från 60-talet av typen Flykten ur isburen, Natt utan slut och Icerigger.

 2. PS Den där urbefolkningen, har de hästkropp och björnhuvud, eller björnkropp och människohuvud, jag blir inte klok på det?

 3. Ursinen, har det möjligen något med Ursus att göra, dvs björnsläktet. Det jag är nyfiken på är om färgerna varierar eller om de är lik U. maritimus (tidigare Thalarctos maritimus) eller om de är bruna lik U. arctos. Jag själv tolkar det nog som vita, beroende på var de lever…

  • Tja, de liknar björnar och därför kallas de ursiner. Men de är inte släkt med björnarna. Den här parallellvärldens ekologi är rätt annorlunda på vissa världsdelar. Det finns en underliggande förklaring till detta som jag inte tänker redovisa här.

 4. “Habsburgarna” – jag förmodar att din 1930-talsvärld inte har sett något världskrig sedan Napoleonkrigen?

  • Det finns en tämligen detaljerad alternativ världshistoria. I Europa är brytpunkten 1688, när den engelska protestanterna misslyckas med att störta den katolska kungen James II. Det finns många följder av detta, t.ex. ingen amerikansk revolution 1776 eller fransk 1789.

   Dessutom ser jordens geografi delvis annorlunda ut. Världsdelen Alba ersätter Antarktis och världsdelen Magalhana ersätter Australien. Generellt sätt är den här världen också mer filmisk. Och mer konservativ: habsburgkejsaren styr över ett centraleuropeiskt imperium, medan tsaren i S:t Petersburg har låitit underkuva Sverige, samtidigt som Danmark har kolonier världen över.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.