Teknik är fantastiskt

Jag layoutar mina böcker i InDesign CS2, en många år gammal version. Tryckeriet tar emot manus i PDF och tillhandahåller en inställningsfil som gör att PDFen automatiskt får rätt format. Tyvärr går det inte att få min gamla InDesign att hantera den filen. 😦

Givetvis är problemet lösbart på något omständligt sätt, men som vanligt vållar bakåtkompabilitet problem för oss som inte har råd/lust att uppdatera svindyra layoutprogram varje år.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.