“Iskriget” nästan där

Idag undervisade Tomas Arfert mig i hur man tillverkar rätt sorts PDF-fil för tryckeriet. Det var betydligt lättare än jag trott. Tack.

Jag håller nu med sista granskningen av Iskrigets inlaga. Det är diverse småfel som ska fixas, typ borttappade frågetecken. Så snart detta är klart, är det dags att trycka på tryck-knappen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.