OpenQuest — a neat rules engine

I have always been fan of the old Basic Roleplaying rules engine (BRP) used in Runequest and Drakar och Demoner. Some time ago, someone told me that there is a streamlined OGL version of it, called OpenQuest, available here >>>

I have taken a look at it. Verdict: quite nice though of course old-school. Adaptable to most fantasy contexts.

Saga Okeanos och Atlantis’ undergång

Det fallna Atlantis är av stor betydelse i Saga Okeanos. Vad slog egentligen sönder forntidsriket? En ordmålning av undergången, hämtad ur romanen Hon av H Rider Haggard:

Kôr har fallit! Aldrig mer ska de mäktiga festa i hennes salar, aldrig mer ska hon styra världen eller hennes flottor segla ut för att handla med världen. Kôr har fallit — hennes storverk och alla Kôrs städer och hamnarna hon byggt och kanalerna hon grävt tillhör nu vargen och ugglan och den vilda svanen och barbaren som ska komma. […] Det praktfulla Kôr finns ej mer; därför tillber inga i templen och palatsen står tomma; hennes furstar och kaptener och handelsmän och hennes sköna kvinnor har utplånats från jordens yta.