Saga Okeanos och studier

Jag plöjer igenom Bonniers Världshistoria del 3 för att samla in bakgrundsfakta om hellenismens värld åt Saga Okeanos. Eminent översikt över dåtidens grekiska kultursfär. Inget vidare trevligt ställe om man tittar “bakom kulisserna”. Men fullt med äventyrare och äventyrsidéer. De beryktade kinesiska intressanta tiderna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.