Saga Okeanos och Atlantis’ undergång

Det fallna Atlantis är av stor betydelse i Saga Okeanos. Vad slog egentligen sönder forntidsriket? En ordmålning av undergången, hämtad ur romanen Hon av H Rider Haggard:

Kôr har fallit! Aldrig mer ska de mäktiga festa i hennes salar, aldrig mer ska hon styra världen eller hennes flottor segla ut för att handla med världen. Kôr har fallit — hennes storverk och alla Kôrs städer och hamnarna hon byggt och kanalerna hon grävt tillhör nu vargen och ugglan och den vilda svanen och barbaren som ska komma. […] Det praktfulla Kôr finns ej mer; därför tillber inga i templen och palatsen står tomma; hennes furstar och kaptener och handelsmän och hennes sköna kvinnor har utplånats från jordens yta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.