Normkritik och Enormkritik

Enormkritik är en svenskspråkig blogg som på ett trevligt sätt analyserar och diskuterar schabloner och normer inom nördkulturen (länk >>>). Jag rekommenderar ett besök. (Bland annat konstaterade jag att min roman Spiran och staven skulle få överaskande många pluspoäng enligt bloggens normanalys.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.