Mer till Mutant År Noll: Genlab Alfa

Jag skrev lite i den nya versionen av Mutant som publicerades under våren. Nu är det dags för den första expansionsmodulen: Genlab Alfa, de muterade djurens värld. Och jag har ånyo ombetts att komma med ett bidrag. Det känns oförskämt trevligt att vara så uppskattad.

Länk till crowdfundingen >>>

The IKEA Death Star

I am Swedish. IKEA has been an integral part of our national consciousness for decades. I like Star Wars. So when someone wrote a blog post on how to turn an IKEA lamp into a model of the exploding Death Star, I found it irresistible. Read more here — link >>>

The Death Star just before Luke’s attack. Click on the picture to see what happens next.