Mer till Mutant År Noll: Genlab Alfa

Jag skrev lite i den nya versionen av Mutant som publicerades under våren. Nu är det dags för den första expansionsmodulen: Genlab Alfa, de muterade djurens värld. Och jag har ånyo ombetts att komma med ett bidrag. Det känns oförskämt trevligt att vara så uppskattad.

Länk till crowdfundingen >>>