Mer till Mutant År Noll: Genlab Alfa

Jag skrev lite i den nya versionen av Mutant som publicerades under våren. Nu är det dags för den första expansionsmodulen: Genlab Alfa, de muterade djurens värld. Och jag har ånyo ombetts att komma med ett bidrag. Det känns oförskämt trevligt att vara så uppskattad.

Länk till crowdfundingen >>>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.