The Space Guardians

About forty years ago, Arthur C Clarke posited a future organization monitoring space in search asteroids that might impact Earth in the novel Rendezvous with Rama (his second best novel if you ask me). It was instituted after a meteor had devastated northeast Italy.

However, times moves swiftly: today such work is underway at, e.g., the SETI Institute in California. Read more here — link >>>

10-talets rollspelsrenässans

Under de senaste tolv månaderna har jag ombetts att delta i så många svenska rollspelsprojekt att det känns som tidigt 1990-tal igen. Det började förra året med Mutant År Noll (M0) där Fria ligan bad mig skriva en äventyrsplats i Zonen. Tina Engström ville sedan ha stämningstexter till Skuggornas Mästare. Och i år har det bara fortsatt strömma in beställningar: ett introäventyr till nya versionen av Götterdämmerung, två äventyrsplatser till Genlab Alfa (en M0-expansion), och senast material till Western IV (länk till crowdfundingen >>> ). Dessutom håller jag på med ett projekt till Saga Games.

Mina projekt från förra årtiondet har också sprattlat lite. Jag har redigerat om delar av Wolframfästet till en tjock Fenix-artikel: Aftonvärlden, vilken publiceras till hösten. Det blir en renodlad spelvärldsbeskrivning. Huruvida de fullständiga texterna kommer att publiceras längre fram är dock fortfarande oklart, eftersom jag för närvarande inte kan planera längre än till december 2014. Samma osäkerhet gäller Okeanos — jag har idéer om hur den spelvärlden ska kunna byggas ut, men jag vet inte när jag ska hinna titta på det. Tidigast nästa år.

Det är en ny blomstringsperiod för hobbyn i Sverige. Varför? Inte en aning. Men visst är det fantastiskt att se alla dessa spel, alla labours of love av entusiaster.

Chariots of Fire: A Traveller Amber Zone Review

In the early 1980s (before I became a professional game designer), I wrote a short action adventure for GDW’s house magazine The Journal of the Travellers’ Aid Society. It was called Chariots of Fire, because it dealt with fire engines. A few days ago, Bob Weaver published a review of it on his blog Ancient Far Future (link >>>). He is reviewing a lot of 1980s Traveller stuff so my article fits his mold. Nice to see how much he appreciated that old text.

The Ice War dieselpunk adventure

I am currently on vacation from my job as a tech writer. But I keep myself busy with my fiction instead. Last Friday, I got the English translation of my dieselpunk novel “The Ice War” and today I finished the first round of editing and revision. A second round next week. I hope to be able to publish it as an ebook during the autumn, but it turns out that I first have to complete quite some red tape for the IRS in the United States. Annoying because I am the citizen of a sovereign European nation; dealing with our Tax Authority is more than enough.