4 thoughts on “Steampunk Ringwraith

  1. Är det något etablerat, att fjärde åldern är en ångpunkstid? Alltså i den fantastiska kretsen av folk som gillar Tolkien? Och är det någon som gjort något av det (förutom konst)?

  2. Ja, verkligen. Och på många sätt en naturlig utveckling av Midgård. Ångpunken finns ju som ett frö redan i trilogin och passar ju som handen i handsken i Tolkiens på många sätt engelska fantasivärld. Har inte tänkt på det tidigare!

    • För trettio år sedan skrev Olle Sahlin i en Sinkadus en artikel om järnvägar i Fjärde Åldern. Det var givetvis dvärgarna som låg bakom projektet. Så själva idén kom till strax före steampunkgenren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.