Skymningshavets gåtor 1

Summary in English: I am writing a ocean-faring campaign for the Swedish fantasy RPG Drakar och Demoner.

Jag skriver för närvarande Skymningshavets gåtor, en havsfararkampanj till retro-Drakar och Demoner som publiceras senare i år. Den här bilden av Tomas Honz på Deviantart fångar kampanjens stämning: äventyrarna har landstigit på en okänd ö för att kontakta dess invånare.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.