Roswell Artwork

Roswell, New Mexico, 1947: one of those legends that ought to be true. Click on the picture for a larger version.

I could probably use this picture to create a campaign setting for the Swedish RPG Sci-Fi! (link >>>) — if I just had more spare time on my hands.

Here are some notes on a Roswell-themed Traveller hack — link >>>

 

4 thoughts on “Roswell Artwork

    • Jag skulle nog göra det kusligare — spelarrollerna jobbar för en privat aktör, till exempel New York Times, och ska snoka runt när det gäller invasionen. Det är oklart vilken roll olika statliga aktörer egentligen spelar.

      • och lite spioner från öst som ytterligare spär på förvirringen. Stammar som plötsligt blir bortforslade från sitt reservat, vägspärrar på oländiga ökenvägar.
        Tror jag ska göra ett försök att sälja in Sci-fi! i spelgruppen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.