Sorgeveden: Författaren funderar (2)

Summary in English: A second post with notes from my ongoing forest campaign setting for the Swedish fantasy RPG Hjältarnas Tid.

Arbetet med Sorgeveden, min kampanjsetting till fantasyrollspelet Hjältarnas Tid (länk >>> ), rullar på. För närvarande skriver jag om skogen andeväsen, till exempel naturandar som nymfer eller spöken som lyktgubbar. För att ge spelledaren sätt att skapa förhöjd fantasy-känsla åt platser introducerar jag begreppen solskog och skuggskog, platser där ljusa eller mörka makter påverkar skogens grundläggande egenskaper. Här nedan har jag saxat lite ur mitt manus:

Sorgeveden

 

Skuggskog och solskog

Mycket av Sorgeveden ger normalt intryck på skogsvandrare, men det finns områden där mörka eller ljusa makter påverkar vegetation och fauna. Jämför gärna med den kusliga Gamla skogen och det solfagra Lórien i JRR Tolkiens Midgård.

Solskog domineras av de ljusa makter som har sin hemvist där, till exempel alver, nymfer eller enhörningar. Där fladdrar fjärilar mellan raka trädstammar medan bäckar och källsprång bjuder på friskt vatten. Alver lever gärna bland täta lundar av ek, bok och lind, där de bygger bosättningar ovanför marken. Enhörningar vill ha glesare mellan träden och mer undervegetation att beta. Nymfer ordnar sina hemvister efter sina egenskaper: en oread vill ha en grotta med ett källsprång och blomsterängar strax utanför, medan en dryad föredrar gamla knotiga träd och en cygnad vill ha en öppen tjärn med många vassruggar; en najad styr över ett flodavsnitt där hon ser till till att flora och fauna frodas.

Skuggskog står under otäcka krafters inflytanden; där kan det bli trångt mellan träden och undervegetationen är ofta tät och taggig. Trädkronorna susar eller mumlar dag som natt, även om det inte blåser, men de erbjuder dåligt skydd när det hällregnar. Stigar är förrädiska och kan utan anledning ta slut vid en bergvägg eller leda ut i en sankmark. Dagsljuset är skumt och luften känns kvav. Stickande och surrande insekter plågar besökare. Då och då hörs avlägsna djurvrål eller ylanden från svårbestämda håll. Nattetid förnimmer eldvakterna glittrande ögon och oidentifierade prasslanden i undervegetationen. Här och var finner äventyrare övervuxna gravkummel eller ruiner från forntida tempel. Vad som göms där är det nog ingen som vet, men ryktena talar om gastar och förbannade rikedomar.

Sorgeveden: Författaren funderar (1)

Summary in English: Some reflections on my ongoing work with a forest campaign setting to the Swedish fantasy RPG Hjältarnas tid.

Jag jobbar undan nu med Sorgeveden, min min skogsbaserade miljö till fantasyrollspelet Hjältarnas tid. För närvarande är utkastet ungefär 38 G5-sidor långt och jag är kanske halvklar. Det innebär dock inte att jag kommer att leverera 80 sidor, eftersom jag ser behovet att korta ner lika mycket som att expandera. Hursomhelst, just nu ligger fokus på Sorgevedens besjälade folkslag. Jag har under den gångna veckan skrivit ett avsnitt om corbixer (intelligenta korpar, svåra att skriva om) och idag har jag fått ihop ett avsnitt om fauner (lätta att skriva om).

Min version av faunerna bygger dels på antika sagors vindrickande festprissar och dels på den populärkulturella tropen “djungelvildar”, det vill säga skickliga jägare och samlare på stenåldersnivå, farliga att ha att göra med på hemmaplan och därför fruktade av många andra folkslag. Ett av deras särdrag är deras förmågor att spurta och att göra höga och långa språng, i båda fallen långt bättre än vad människor klarar.

Sorgeveden

The Solar System as It Used to Be

Martian Canal,
by C Bonestell

One of my favorite subgenres in science fiction is old-school interplanetary adventures, in which Mars has canals, Venus jungles, and Mercury two faces (hot and cold). Lo! and behold, yesterday I discovered a blog devoted to that subject: The Old Solar System. Its creator is the British pseudonym Zendexor, who introduces himself as an SF critic. Well, he certainly masters the subject, discussing the oldschool settings created by veterans writers like Asimov, Clarke, Heinlein, Brackett, SM Stirling, and Edmond Hamilton.

If Zendexor knew Swedish, he would probably have written a lengthy post about Sture Lönnerstrand’s solar-system odyssey Rymdhunden (“Space Dog”) from 1954.

Check the Old Solar System blog here — link >>>

Space 1889: Martian Gun Towers

These drawings by Jeffrey Chew of 19th-century colonial fortifications, so called Martellos, are easily adapted to the peculiarities of Martian warfare, primarily by the addition of machine guns or pompoms that are supposed to engage airborne foes. After all, raids by High Martians are uncomfortably common at outlying garrisons that guard mountain passes or caravan routes.

On Venus, one would find these towers next to trading posts and ports.