Sorgeveden: Författaren funderar (2)

Summary in English: A second post with notes from my ongoing forest campaign setting for the Swedish fantasy RPG Hjältarnas Tid.

Arbetet med Sorgeveden, min kampanjsetting till fantasyrollspelet Hjältarnas Tid (länk >>> ), rullar på. För närvarande skriver jag om skogen andeväsen, till exempel naturandar som nymfer eller spöken som lyktgubbar. För att ge spelledaren sätt att skapa förhöjd fantasy-känsla åt platser introducerar jag begreppen solskog och skuggskog, platser där ljusa eller mörka makter påverkar skogens grundläggande egenskaper. Här nedan har jag saxat lite ur mitt manus:

Sorgeveden

 

Skuggskog och solskog

Mycket av Sorgeveden ger normalt intryck på skogsvandrare, men det finns områden där mörka eller ljusa makter påverkar vegetation och fauna. Jämför gärna med den kusliga Gamla skogen och det solfagra Lórien i JRR Tolkiens Midgård.

Solskog domineras av de ljusa makter som har sin hemvist där, till exempel alver, nymfer eller enhörningar. Där fladdrar fjärilar mellan raka trädstammar medan bäckar och källsprång bjuder på friskt vatten. Alver lever gärna bland täta lundar av ek, bok och lind, där de bygger bosättningar ovanför marken. Enhörningar vill ha glesare mellan träden och mer undervegetation att beta. Nymfer ordnar sina hemvister efter sina egenskaper: en oread vill ha en grotta med ett källsprång och blomsterängar strax utanför, medan en dryad föredrar gamla knotiga träd och en cygnad vill ha en öppen tjärn med många vassruggar; en najad styr över ett flodavsnitt där hon ser till till att flora och fauna frodas.

Skuggskog står under otäcka krafters inflytanden; där kan det bli trångt mellan träden och undervegetationen är ofta tät och taggig. Trädkronorna susar eller mumlar dag som natt, även om det inte blåser, men de erbjuder dåligt skydd när det hällregnar. Stigar är förrädiska och kan utan anledning ta slut vid en bergvägg eller leda ut i en sankmark. Dagsljuset är skumt och luften känns kvav. Stickande och surrande insekter plågar besökare. Då och då hörs avlägsna djurvrål eller ylanden från svårbestämda håll. Nattetid förnimmer eldvakterna glittrande ögon och oidentifierade prasslanden i undervegetationen. Här och var finner äventyrare övervuxna gravkummel eller ruiner från forntida tempel. Vad som göms där är det nog ingen som vet, men ryktena talar om gastar och förbannade rikedomar.

1 thought on “Sorgeveden: Författaren funderar (2)

  1. Pingback: Sorgeveden: Författaren funderar (3) | The Dream Forge

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.