Sorgeveden (8): Vattendramatik i Cypresslandet

Konstnär: Wild Weasel — link >>>
Klicka på bilden för större version

Den vidsträckta Sorgeveden indelas i fyra klimatområden från norr till söder: Granlandet, Eklandet, Cypresslandet och Ebenholtslandet. Det subtropiska Cypresslandet är hemvist för både människor och monster.

Sorgeveden (7): By i Ebenholtslandet

Konstnär: Wild Weasel — länk >>>
Klicka på bilden för större version.

Den vidsträckta Sorgeveden indelas i fyra klimatområden från norr till söder: Granlandet, Eklandet, Cypresslandet och Ebenholtslandet. Det tropiska Ebenholtslandet är bevuxet med olika slags regnskog. Dess mänskliga befolkning har funnit många kluriga sätt att bygga sina hem på stolpar undan kryp och översvämningar.

ꞌOumuamua — an interstellar visitor

The trajectory of the asteroid Oumuamua, the first interstellar object detected in our solar system. Oumuamua’s visit is brief, lasting only a few months, but it provides food for thought: what other such objects have passed close by Earth and what might they have brought hither from across the vast cosmic gulfs. Arrhenius’s pan-spermia hypothesis comes to mind — link >>>

Artistic depiction of Oumuamua. Picture by European Southern Observatory

Artist’s impression of the interstellar asteroid `Oumuamua

Lego: Women of NASA

One of my hobbies is Lego. This weekend I assembled the new box Women of NASA. From left to right (click on the picture for larger version):

Margaret Hamilton, head of software engineering during the Apollo moon missions

Astronauts Dr Mae Jemison and Sally Ride

Dr Nancy Roman, chief astronomer at NASA and in charge of the development of the Hubble Telescope.

Sorgeveden (4): Fauner

Dansande faun, av Eva Widermann. Klicka på bilden för större version.


Sorgevedens fauner är jägare och samlare som hör hemma i ek-, bok- och cypressskogar. De känner sin hemtrakt utan och innan, men kommer trots detta många gånger till korta gentemot de människor som breder ut sig allt mer och hugger röjningar, anlägger byar och planterar grödor på platser som faunerna länge sett som sina.

Faunpersonligheten, inom det vida spann som ett folkslags individer faller, skiljer sig tydligt från människans på två punkter: skicklig på improvisation, men svag på långsiktig planering. Fauner är för det mesta osedvanligt duktiga på att hantera plötsliga förändringar, som naturkatastrofer, men de bygger inga byar, vägar eller broar. Därtill är de dugliga spelmän – gärna på flöjt, trumma och en motsvarighet till lergök – och dansare, allt baserat på livliga improvisationer. Faunens sinnelag är alltså inriktat på “här och nu”. Detta är en tillgång för ett stenåldersfolk utlämnat åt naturens nycker, men det leder också till att fauner i mänskliga samhällen uppfattas som omogna och impulsiva festprissar.

Faunernas teknik baseras på det skogen tillhandahåller. De är skickliga på trä- och stenarbete, och tillverkar goda redskap för att gräva fram örter och fälla träd. Deras flätade korgar är av hög kvalitet och säljs för ett gott pris till människor och dvärgar. De vanligaste vapnen är spjut med stenspets, stenyxa och blåsrör. Deras häxdoktorer vet hur man brygger jaktgifter av grodsekret och spetsört. Fauner uppskattar mänskliga redskap som knivar, spadar och pilbågar, eftersom sådana är till nytta i vardagen.

Sorgeveden: Författaren funderar (3)


Summary in English: Some words about a fearsome forest creature for the Swedish fantasy RPG Hjältarnas Tid.

Skogsjättarna är glupska vidunder, sällsynta men farliga för människor och alver.

Huruvida skogsjättarna ska klassificeras som folkslag eller odjur är en öppen fråga. De är besjälade varelser som har språk och tillverkar redskap, men de är också monster, bosatta i skuggskogsområden , och som ibland beger sig in i angränsande regioner på jakt efter favoritfödan: intelligenta varelsers hjärnor.

En skogsjätte är människolik fast med monstruösa drag som rovdjurständer och groteska anletsdrag. En vuxen individ är 4-6 gånger högre än en människa (7-10 meter) och väger säkert ett ton. Hen är oftast klädd i raggiga skinnkläder, går barfota och svingar en lång träklubba. Så länge marken är fast, rör sig skogsjätten snabbt och tyst – inga darrningar i vinbägaren när den nalkas – och hen låter sig sällan hindras av mörker. Gissningsvis fungerar hens ögon utmärkt i stjärnljus. En skogsjätte kan inte springa, men hens enorma kliv gör så att hen går lika snabbt som en rusande människa. Dock har en skogsjätte svårt att svänga när hen väl har fått upp farten.

Människor och alver tror att skogsjättar är ensamlevande, men hur vardagen i deras skuggskogshem ser ut är okänt. Det finns många sagor om enorma träslott eller grottborgar med dignande skattkammare, men få hjältar har givit sig ut på skogsjättejakt och nästan ingen har återkommit för att vittna om vad de sett.

Space 1889: Fighting Leopold’s Tyranny

Our group has been playing one continuous Space 1889 campaign on and off since 1990. Now we have reached 1898, though only two PCs have been along for the whole ride. We have played a group of Swedish and Russian aristocrats with retinues, serving Monarch and Motherland in distant dangerous places.

Leopold II, probably the most evil man in the Victorian world.


However, I have recently decided to make a mood reboot. In 2019, I will start a new story arch that focuses on fighting the rapacious regime of Leopold II, king of the Belgians and of the Congo Free State in the Coprates. His activities have so far not figured in our campaign, because its adventures have mainly been located in the Parhoon/Syrtis/Gorklimsk region.

The players will create new characters that come from the middle and lower classes, and who are working for a Martian equivalent of the Congo Reform Association, though with more guts and glory. I have decided that in our timeline, the Coprates Colony is owned by the Congo Free State government in order to make it a more fearsome and despicable antagonist. The PCs are financed by American philanthropists who wish to see an end to Leopold’s abominable exploitation of the natives. The PCs have a fairly free hand to achieve this, since their faraway benefactors are shielded by a plausible deniability setup. More old-school Mission Impossible and Indiana Jones than Edmund Dene Morel punching Congostaters is a good and righteous deed.