About Gondica

I am a gray-haired middle-aged chap living in Stockholm, Sweden, with wife and children. I earn my living as a tech writer and use some of my spare time to create role-playing games and fantastic stories.

Sorgeveden (10): Granlandets stiglösa vildmark

Den stiglösa vidderna i Sorgevedens norra del visar klart och tydligt hur viktiga Elbirats floder är: skogsfararens huvudleder mellan punkt A och B.

Konstnär: Apollinarij Vasnetsov

Advertisements

Kickstarter for the Gillbrings

Tove Gillbring, a living legend in the Swedish gaming hobby, is seriously ill. Her husband Anders Gillbring, an equally esteemed enthusiast, has organised a Kickstarter called Love Tove for her benefit. We can all contribute to enable this Dynamic Duo to fulfil their dreams while they still can. After all, they have contributed generously to our hobby for more than twenty years.

Love Tove — Kickstarter link >>>

Sorgeveden (7): By i Ebenholtslandet

Konstnär: Wild Weasel — länk >>>
Klicka på bilden för större version.

Den vidsträckta Sorgeveden indelas i fyra klimatområden från norr till söder: Granlandet, Eklandet, Cypresslandet och Ebenholtslandet. Det tropiska Ebenholtslandet är bevuxet med olika slags regnskog. Dess mänskliga befolkning har funnit många kluriga sätt att bygga sina hem på stolpar undan kryp och översvämningar.