Desolation Ornithopter

Ron Cobb created this “insectoid” ornithopter for an early attempt to make a Dune movie. That film did not materialize, however; instead we got very different and quite jumbled movie some years later.

Anyhow, this is a beautiful flyer that I’d love to see in some other setting. It would for example fit nicely in my baroque-futuristic Wolframfästet (The Tungsten Citadel) RPG milieu, in which the Earth is a worn-down desolation.

Musik till Wolframfästet

I innevarande och några kommande nummer av speltidningen Fenix publiceras artiklar om min barockfuturistiska SF-kampanj Aftonvärlden/Wolframfästet. Av en tillfällighet hittade jag animationer hos Animusic av fantastiska musikinstrument på webben. Ett klipp passade precis ihop med kampanjmiljöns stämning. Tyvärr kan jag inte lägga upp den här direkt, men klicka på den här länken: Resonant Chamber Music >>>

Så här ser det märkliga instrument ut:
A2-Wallpaper-RCa-800x600

Wolframfästet förverkligas till slut

Mitt rollspelsprojekt Wolframfästet — ett inför-katastrofen-spel som utspelar sig på en döende jord i en fjärran framtid — har legat på is i flera år på grund av att “livet kom emellan”. Krig, sjukdom, dödsfall — sådant sätter käppar i hjulet för en ambitiös spelkonstruktör. Men nu har jag gjort en deal med Tove och Anders Gillbring, utgivare av speltidningen Fenix: mycket av Wolframfästets världsbeskrivning kommer att publiceras där under det kommande halvåret som artiklar. Projektet inleds i det kommande numret med en omfattande översikt över kampanjmiljön Aftonvärlden och fortsätter sedan med kortare artiklar i de följande numren.

10-talets rollspelsrenässans

Under de senaste tolv månaderna har jag ombetts att delta i så många svenska rollspelsprojekt att det känns som tidigt 1990-tal igen. Det började förra året med Mutant År Noll (M0) där Fria ligan bad mig skriva en äventyrsplats i Zonen. Tina Engström ville sedan ha stämningstexter till Skuggornas Mästare. Och i år har det bara fortsatt strömma in beställningar: ett introäventyr till nya versionen av Götterdämmerung, två äventyrsplatser till Genlab Alfa (en M0-expansion), och senast material till Western IV (länk till crowdfundingen >>> ). Dessutom håller jag på med ett projekt till Saga Games.

Mina projekt från förra årtiondet har också sprattlat lite. Jag har redigerat om delar av Wolframfästet till en tjock Fenix-artikel: Aftonvärlden, vilken publiceras till hösten. Det blir en renodlad spelvärldsbeskrivning. Huruvida de fullständiga texterna kommer att publiceras längre fram är dock fortfarande oklart, eftersom jag för närvarande inte kan planera längre än till december 2014. Samma osäkerhet gäller Okeanos — jag har idéer om hur den spelvärlden ska kunna byggas ut, men jag vet inte när jag ska hinna titta på det. Tidigast nästa år.

Det är en ny blomstringsperiod för hobbyn i Sverige. Varför? Inte en aning. Men visst är det fantastiskt att se alla dessa spel, alla labours of love av entusiaster.

The Inundated Future?

The National Geographic website has published a set of maps for what the world would like if the polar ice sheets all melt — link >>>

This is interesting viewing for anyone contemplating a post-apocalyptic future, be it for a game or for a book.

The 1990s movie Waterworld is even more extreme in its presentation of an all-ocean future for our planet. Here is what its floating ocean settlement looks like.

 

waterworld_17

Två uppdrag klara, det tredje rullar på

Jag har nu levererat mina texter inom två av de tre rollspelsprojekt som jag deltar i under denna vår. Till Mutant År Noll har jag skrivit en kustbaserad äventyrsplats inuti den farofylla Zonen. Beställningen till Skuggornas Mästare omfattade ett antal stämningsskapande inslag — t.ex. en dagboksanteckning, en frontrapport, en intervju — som illustrerar viktiga företeelser i spelvärlden.

Jag håller nu på att fila på SciFi!, ett mer krävande uppdrag eftersom jag där har huvudansvaret för det textmässiga innehållet. Det handlar om att skapa en framtid som är öppnar upp för många slags spännande äventyr och som samtidigt besitter intern trovärdighet. Det handlar inte om att det är en sannolik framtid –det hoppas jag verkligen inte — utan att den hänger ihop och har ett visst mått av tidlöshet. (Traveller led av att dess tekniktankar var alltför präglade av 1970-talet.) Det trevliga är att jag har kunnat plocka upp en del idéer från mina opublicerade projekt. (Det är ju alltid trist när bra påhitt ligger och samlar damm.) Så det blir en nypa FutureShock , ett mått Mars, och några korn Wolframfästet instoppade bland allt det nya.

Regelmotorn är hämtad från Tomas Arferts Fantasy!, men ombyggd för att passa en futuristisk miljö. När det gäller rollpersonen handlar mycket om vilka utbildningar hon har fått innan hon kommer i spel. I starten utgår man ifrån att alla spelarroller är människor som arbetar för Förenade Mänsklighetens (FM) spejarkår. Detta är en civil uniformerad organisation som sysslar med utforskning, diplomati, spionage och “konstiga jobb”. Mänskligheten håller att finna sin plats i ett kosmos som präglas av det stora (icke-mänskliga) rymdimpets undergång. Bland dess ruiner håller diverse “små” intelligenta arter på att etablera sig. Vilka slags framtid är möjlig?