Kickstarter for the Gillbrings

Tove Gillbring, a living legend in the Swedish gaming hobby, is seriously ill. Her husband Anders Gillbring, an equally esteemed enthusiast, has organised a Kickstarter called Love Tove for her benefit. We can all contribute to enable this Dynamic Duo to fulfil their dreams while they still can. After all, they have contributed generously to our hobby for more than twenty years.

Love Tove — Kickstarter link >>>

Advertisements

Sorgeveden (7): By i Ebenholtslandet

Konstnär: Wild Weasel — länk >>>
Klicka på bilden för större version.

Den vidsträckta Sorgeveden indelas i fyra klimatområden från norr till söder: Granlandet, Eklandet, Cypresslandet och Ebenholtslandet. Det tropiska Ebenholtslandet är bevuxet med olika slags regnskog. Dess mänskliga befolkning har funnit många kluriga sätt att bygga sina hem på stolpar undan kryp och översvämningar.

Sorgeveden (4): Fauner

Dansande faun, av Eva Widermann. Klicka på bilden för större version.


Sorgevedens fauner är jägare och samlare som hör hemma i ek-, bok- och cypressskogar. De känner sin hemtrakt utan och innan, men kommer trots detta många gånger till korta gentemot de människor som breder ut sig allt mer och hugger röjningar, anlägger byar och planterar grödor på platser som faunerna länge sett som sina.

Faunpersonligheten, inom det vida spann som ett folkslags individer faller, skiljer sig tydligt från människans på två punkter: skicklig på improvisation, men svag på långsiktig planering. Fauner är för det mesta osedvanligt duktiga på att hantera plötsliga förändringar, som naturkatastrofer, men de bygger inga byar, vägar eller broar. Därtill är de dugliga spelmän – gärna på flöjt, trumma och en motsvarighet till lergök – och dansare, allt baserat på livliga improvisationer. Faunens sinnelag är alltså inriktat på “här och nu”. Detta är en tillgång för ett stenåldersfolk utlämnat åt naturens nycker, men det leder också till att fauner i mänskliga samhällen uppfattas som omogna och impulsiva festprissar.

Faunernas teknik baseras på det skogen tillhandahåller. De är skickliga på trä- och stenarbete, och tillverkar goda redskap för att gräva fram örter och fälla träd. Deras flätade korgar är av hög kvalitet och säljs för ett gott pris till människor och dvärgar. De vanligaste vapnen är spjut med stenspets, stenyxa och blåsrör. Deras häxdoktorer vet hur man brygger jaktgifter av grodsekret och spetsört. Fauner uppskattar mänskliga redskap som knivar, spadar och pilbågar, eftersom sådana är till nytta i vardagen.